pátek 28. prosince 2007

Vtip: Omyly byrokracie

Jednoho dne před mnoha lety zemřeli Svatý Otec a Don Juan. Ti nahoře ale měli nepořádek v písemnostech a tak omylem poslali Papeže do pekla a Dona Juana do nebe. Když si toho po týdnu Svatý Petr všiml, okamžitě poslal dolů pro Papeže. Ten se cestou k nebeské bráně potkal s Donem Juanem, jenž směřoval do pekla. Papež povídá: "Škoda toho omylu. Už se nemohu dočkat, až tam budu. Celý život jsem trpělivě čekal, že spatřím Pannu Marii!" A Don Juan jenom: "Už ne..."

pondělí 24. prosince 2007

F. A. Hayek

Proč je Evropská unie nedemokratická? Jedním z důvodů je její velikost; další je obrovská byrokracie, která kolem ní vyrostla. Jak napsal F. A. Hayek v Cestě do otroctví:

"Ze všeho nejméně je možné zachovat demokracii, nebo podporovat její růst, pokud všechna moc a většina rozhodnutí spočívá na organizaci, která je příliš velká na to, aby jí obyčejný člověk přehlédl nebo pochopil. Demokracie nikdy nefungovala dobře bez velké míry lokální samosprávy a zajištění politického vzdělávání pro lidi obecně, stejně jako pro jejich budoucí vůdce.

Zodpovědnost lze praktikovat a lze se jí naučit pouze v záležitostech, které jsou lidem dobře známé, tam, kde existuje povědomí o svém sousedovi, spíše než když činy řídí nějaká teoretická znalost potřeb druhých, tam, kde se obyčejní lidé mohou skutečně podílet na veřejných záležitostech, protože ty se týkají světa, který znají.

Kde se rozměr politických opatření stává tak velkým, že nutné znalosti jsou výsadou byrokracie, kreativní impulsy jednotlivce nutně ochabují".

neděle 9. prosince 2007

Citace: Max Weber

Jako první pozitivně definoval pojem „byrokracie“.

Jde podle něj o typ pracovních aktivit vykonávaných v hierarchické organizaci (úřadě) ustáleným způsobem, v duchu formální neosobnosti podle abstraktních pravidel aplikovaných na jednotlivé případy. Úřední (pracovní) svět a soukromý svět byrokrata jsou přitom striktně odděleny.

Ideální byrokrat je podle Webera efektivnější než dějinně předcházející způsob organizace podobných aktivit („charismatická dominance“ či „tradiční dominance“), zároveň však připouští, že byrokracie se stává neefektivní v okamžiku, kdy tyto se s touto ideální představou rozejde (například tím, že začne uplatňovat své vlastní zájmy).

neděle 2. prosince 2007

Vtip: Kolik byrokratů je nutných k výměně žárovky?

Pět. Jeden napíše papír na vyšroubování žárovky, druhý ho orazítkuje, třetí napíše papír k zašroubování nové, čtvrtý ho orazítkuje a pátý po hodinovém dohadování o platnosti razítek vymění žárovku.