pátek 14. března 2008

Citace: Investiční pobídky

"Zvýhodňování velkých investorů je neopodstatněné, menší investoři jsou také užiteční. Lepší by bylo zavést jednodušší podmínky investování pro všechny firmy bez ohledu na velikost - např. méně byrokracie při zakládání firem a jednoduchou nízkou daň stejnou pro všechny."
Petr Mach (1970)


neděle 2. března 2008

Počty úředníků

Během osmi let od roku 2000 vzrostl počet zaměstnanců ve veřejné správě ze 175 tisíc na 291 tisíc. I když se prakticky každá vláda v posledních deseti letech zavazovala, že sníží počet státních úředníků a zefektivní jejich práci, statistická čísla ukazují, že opak byl vždy pravdou.

- Byrokratickou explozí se ukázala reforma státní správy v roce 2003. I když řada kompetencí státních úředníků přešla tehdy na nově vzniklé kraje, úředníci s prací nepřešli: Naopak jich o 1500 přibylo. Podobná škatulata se konala na úrovni okresů, z rušených okresních úřadů přešla byrokracie buď na kraj, nebo pod křídla nově vzniklých pověřených obcí III. stupně.

- Přebujelost státní správy potvrdila v září 2003 i tehdejší vláda Vladimíra Špidly. Ta se usnesla, že ze státních služeb by mělo odejít během tří let 33 tisíc státních úředníků. Výsledek? Skoro stejný počet jich naopak od té doby přibyl.

- Malou část nárůstu má na svědomí rozšířená agenda kvůli vstupu do Evropské unie. Mnohem větší podíl pak má nedokončená reforma veřejné správy. Řada kompetencí byla převedena na kraje, případně na obce, ale nijak se to neprojevilo v centru, tam zaměstnanců rozhodně neubylo (viz tabulka úředníků na ministerstvech).

Tradicí české byrokracie je trvání na pracovních postupech. Zůstávají staré agendy, které je již zbytečné vykonávat, a přibývají agendy nové bez toho, aby staré zbytečné agendy byly zrušeny. Vzniká tak efekt sněhové koule, na veřejnou správu se nabaluje čím dál více úředníků a ti potřebují více a více obslužného personálu.


Zdroj: eStat.cz

pondělí 7. ledna 2008

Citace: Ludwig von Mises

„Stát nemůže bez úřadů a byrokratických metod fungovat. A protože společenská spolupráce nemůže fungovat bez občanského státu, je určitá míra byrokracie nezbytná. To, co se lidem nelíbí, není existence byrokratismu jako takového, nýbrž proniknutí byrokracie do všech oblastí lidského života a činností.
Tato expanze je nevyhnutelným následkem postupujícího omezování osobních svobod, dále pak následkem vnitřních trendů ekonomických a sociálních politik, směřujících k potlačení osobní iniciativy a nahrazování této iniciativy vládními zásahy.“

Ludwig von Mises (1881-1973)

pátek 28. prosince 2007

Vtip: Omyly byrokracie

Jednoho dne před mnoha lety zemřeli Svatý Otec a Don Juan. Ti nahoře ale měli nepořádek v písemnostech a tak omylem poslali Papeže do pekla a Dona Juana do nebe. Když si toho po týdnu Svatý Petr všiml, okamžitě poslal dolů pro Papeže. Ten se cestou k nebeské bráně potkal s Donem Juanem, jenž směřoval do pekla. Papež povídá: "Škoda toho omylu. Už se nemohu dočkat, až tam budu. Celý život jsem trpělivě čekal, že spatřím Pannu Marii!" A Don Juan jenom: "Už ne..."

pondělí 24. prosince 2007

F. A. Hayek

Proč je Evropská unie nedemokratická? Jedním z důvodů je její velikost; další je obrovská byrokracie, která kolem ní vyrostla. Jak napsal F. A. Hayek v Cestě do otroctví:

"Ze všeho nejméně je možné zachovat demokracii, nebo podporovat její růst, pokud všechna moc a většina rozhodnutí spočívá na organizaci, která je příliš velká na to, aby jí obyčejný člověk přehlédl nebo pochopil. Demokracie nikdy nefungovala dobře bez velké míry lokální samosprávy a zajištění politického vzdělávání pro lidi obecně, stejně jako pro jejich budoucí vůdce.

Zodpovědnost lze praktikovat a lze se jí naučit pouze v záležitostech, které jsou lidem dobře známé, tam, kde existuje povědomí o svém sousedovi, spíše než když činy řídí nějaká teoretická znalost potřeb druhých, tam, kde se obyčejní lidé mohou skutečně podílet na veřejných záležitostech, protože ty se týkají světa, který znají.

Kde se rozměr politických opatření stává tak velkým, že nutné znalosti jsou výsadou byrokracie, kreativní impulsy jednotlivce nutně ochabují".

neděle 9. prosince 2007

Citace: Max Weber

Jako první pozitivně definoval pojem „byrokracie“.

Jde podle něj o typ pracovních aktivit vykonávaných v hierarchické organizaci (úřadě) ustáleným způsobem, v duchu formální neosobnosti podle abstraktních pravidel aplikovaných na jednotlivé případy. Úřední (pracovní) svět a soukromý svět byrokrata jsou přitom striktně odděleny.

Ideální byrokrat je podle Webera efektivnější než dějinně předcházející způsob organizace podobných aktivit („charismatická dominance“ či „tradiční dominance“), zároveň však připouští, že byrokracie se stává neefektivní v okamžiku, kdy tyto se s touto ideální představou rozejde (například tím, že začne uplatňovat své vlastní zájmy).

neděle 2. prosince 2007

Vtip: Kolik byrokratů je nutných k výměně žárovky?

Pět. Jeden napíše papír na vyšroubování žárovky, druhý ho orazítkuje, třetí napíše papír k zašroubování nové, čtvrtý ho orazítkuje a pátý po hodinovém dohadování o platnosti razítek vymění žárovku.

čtvrtek 29. listopadu 2007

Tři důvody chování byrokratů podle Niskanena

Podle Niskanena je chování byrokratů vysvětlitelné třemi důvody:
  1. Vlastní podstatou byrokracie, které na rozdíl od tržních firem chybí snaha minimalizovat své náklady. Tím, že není (alespoň část) její produkce tržní, vzniká také problém s jejím oceňováním a měřením;
  2. vztahem byrokracie k okolí (zejména vztahy ke sponzorské organizaci);
  3. a snahou byrokratů maximalizovat rozpočet.

Citace: M.A.S.H.


Plukovník Blake: "radare jak vy tem všem papírům rozumíte?" Radar:"Nemyslím u toho"

Trestné body za řízení na CzechPointech

Řidičům zřejmě prý brzy odpadne další starost týkající se uděleného počtu trestných bodů. Ministerstvo vnitra by jim totiž chtělo od poloviny příštího roku umožnit získat výpis z registru i na poště.

Nyní motoristé svůj počet trestných bodů zjistí pouze v případě, že o to požádají na dopravním odboru. Úřady samy od sebe zasílají informace až ve chvíli, kdy řidiči nasbírají dvanáct trestných bodů a přijdou o řidičský průkaz.

Změnu, která by mohla platit od poloviny příštího roku, chce ministerstvo vnitra projednat s ministerstvem dopravy a firmou, která registr řidičů provozuje.

Výpisy z registru by měly být k dispozici i na přepážkách Czech Point, které mají v budoucnu sloužit jako univerzální podatelny. Budou vydávat například výpisy z katastru nemovitostí či obchodního a živnostenského rejstříku.