neděle 9. prosince 2007

Citace: Max Weber

Jako první pozitivně definoval pojem „byrokracie“.

Jde podle něj o typ pracovních aktivit vykonávaných v hierarchické organizaci (úřadě) ustáleným způsobem, v duchu formální neosobnosti podle abstraktních pravidel aplikovaných na jednotlivé případy. Úřední (pracovní) svět a soukromý svět byrokrata jsou přitom striktně odděleny.

Ideální byrokrat je podle Webera efektivnější než dějinně předcházející způsob organizace podobných aktivit („charismatická dominance“ či „tradiční dominance“), zároveň však připouští, že byrokracie se stává neefektivní v okamžiku, kdy tyto se s touto ideální představou rozejde (například tím, že začne uplatňovat své vlastní zájmy).

Žádné komentáře: