čtvrtek 29. listopadu 2007

Tři důvody chování byrokratů podle Niskanena

Podle Niskanena je chování byrokratů vysvětlitelné třemi důvody:
  1. Vlastní podstatou byrokracie, které na rozdíl od tržních firem chybí snaha minimalizovat své náklady. Tím, že není (alespoň část) její produkce tržní, vzniká také problém s jejím oceňováním a měřením;
  2. vztahem byrokracie k okolí (zejména vztahy ke sponzorské organizaci);
  3. a snahou byrokratů maximalizovat rozpočet.

Žádné komentáře: