čtvrtek 29. listopadu 2007

Trestné body za řízení na CzechPointech

Řidičům zřejmě prý brzy odpadne další starost týkající se uděleného počtu trestných bodů. Ministerstvo vnitra by jim totiž chtělo od poloviny příštího roku umožnit získat výpis z registru i na poště.

Nyní motoristé svůj počet trestných bodů zjistí pouze v případě, že o to požádají na dopravním odboru. Úřady samy od sebe zasílají informace až ve chvíli, kdy řidiči nasbírají dvanáct trestných bodů a přijdou o řidičský průkaz.

Změnu, která by mohla platit od poloviny příštího roku, chce ministerstvo vnitra projednat s ministerstvem dopravy a firmou, která registr řidičů provozuje.

Výpisy z registru by měly být k dispozici i na přepážkách Czech Point, které mají v budoucnu sloužit jako univerzální podatelny. Budou vydávat například výpisy z katastru nemovitostí či obchodního a živnostenského rejstříku.

2 komentáře:

jája řekl(a)...

proč se musí napřepážku, proč to nejde přes internet??????????????,,

Edvard Kožušník řekl(a)...

Vážený pane, současná podoba Czech Pointu určité není optimální. Je to proto, že v současnosti je v provozu pilotní fáze. Ta je omezena zejména legislativou, je tedy možné získat na jednom místě výpisy z některých rejstříků. Když jsme před lety navrhovali podobu tohoto projektu, tak jsme samozřejmě měli na mysli model, který jste popsal Vy. K tomu aby bylo možné něco takového vytvořit jsme připravili návrh legislativy a tu předali představitelům exekutivy k využití. Sami velmi bedlivě sledujeme jak si Ministerstvo vnitra poradí s konceptem Czech Pointu. Zda zůstane jen u tohoto současného řešení nebo zda jej posune do roviny, kdy Czech Point nebude jen místem kde bude možné získat výpisy ale bude opravdu distribuovaným front office se kterým se budeme setkávat nejen na úřadech, ale například v bankách, poštách, případně bude mít i svou elektronickou podobu ve Vašem počítači. A jehož prostřednictvím vyřešíte veškerou úřední agendu. Jen tak bude možné dosáhnout zrušení místní příslušnosti úřadů a odstranění byrokracie. Současná podoba Czech Pointu je zatím jen tradiční byrokracie s lidštější tváří a k opravdové reformě úřadování a odstranění byrokracie jej čeká ještě velký kus cesty.